mainlogo

OSTATNÍ - Studánky


Bolevecké studánky (Plzeň)

Datum zveřejnění: 12.2.2014
Autor: Čestmír Suchý

Kniha: Bolevec: 630 let: 1382 - 2012
Kapitola: Staré bolevecké cesty a studánky, str. 28 - 29
Autor kapitoly: Ing. Bohuslav Strejc
Počet stran celkem: 31
Vydalo: Sdružení boleveckých rodáků
Zpracoval: RAMAP Plzeň 2012

Dnes se mi do ruky dostala knížka o Bolevci, nyní již městskou částí spadající pod Plzeň jako Plzeň - Bolevec. Knihu jsem si přečetl díky mé přítelkyni, která má vypracovat semestrální práci na historii města Plzně.

Vznik obce Bolevec okolo roku 1382 určovaly především cesty, které spojovaly obec s Plzní a také vodní zdroje, které se zde vyskytovaly. Nejen četností vodních zdrojů, ale také jejich vydatností. Hlavním zdrojem vody se stala studánka (A) v selském statku "U Holů", čp. 18. Vydatnost tohoto pramene byla veliká, proto utvořil ve svažitém terénu malý potůček, který pokračoval přes Malý Bolevec až do Velkého rybníka. Další studánka (B) s velkou vydatností se nacházela na zahradě ve zděném domku v selském statku "U Štrunců". Vydatnost byla opět tak veliká, že poskytovala vodu pro rybníčky ve statcích "U Šteklů", "U Pechmanů", "U Bartovských", "U Matoušů" a "U Maurů". Dříve se tento potůček vléval do Velkého Boleveckého rybníka, kam tekl přes louky. Dnes je studánka bohužel již zaniklá. Další studánka (C), dnes plně funkční, se nalézá pod býbvalou cihelnou Klotz. Napájí rybníčky Buriánek, Lomeček a Ledárnu. Směrem do Chotíkova se u cesty nad rybníkem Hádek nalézají tři malé studánky (E), které jsou velmi vydatné a jejich voda odtéká do Boleveckého potoka (F). Poslední studánka (D) se nachází nad rybníkem jménem "Šídlovák" směrem do Záluží. Je zasazena do zděné kapličky. Voda ze studánky se vlévá malým potůčkem do hlavního potoka od rybníka Hádek (stržená hráz). Doposud je studánka funkční, má velkou vydatnost a napájí bolevecké rybníky svoji vodou.

Studánky jsou k vidění níže na staré mapě stavebního úřadu města z roku 1926. Kliknutím zvětšíte obrázek (11 MB).

Studánky na mapě (GPS dle Mapy.cz)

(A): (GPS: 49.7771800N, 13.3749300E) na Bolevecké návsi "U Holů"
(B): (GPS: 49.7763622N, 13.3742325E) v selském statku "U Štrunců"
(C): (GPS: 49.7735350N, 13.3626947E) na Plechmanovic louce (pod bývalou cihelnou Klotz)
(D): (GPS: 49.7846986N, 13.3725003E) nad Šídlovským rybníkem
(E): (GPS: 49.7904083N, 13.3461269E) Tři studánky v Chotíkovském lese
(F): (GPS: 49.7873014N, 13.3645717E) Bolevecký potok
(G): (GPS: 49.7610406N, 13.3785636E) U dobré vody v Pramenní ulici ("v Americe")

Bolevecké studánky (Plzeň)Bibliografie

  • ČECHURA, Jaroslav. Bolevec: 630 let: 1382-2012. Plzeň, Sdružení boleveckých rodáků, 2012. 31 s.