mainlogo

ČAJE - Články


Zjištění původní váhy čaje z vlhkého listu (empiricky)

Zveřejnění článku 30.1.2014
Autor: Čestmír Suchý

Aktualizace článku: 9.4.2014

Předem bych chtěl říci, že nevím, zdali podobný článek již někdo nenapsal. Ostatní a především zahraniční čajové blogy a fóra čtu jen sporadicky a jen to, co mě opravdu zajímá. K námětu tohoto článku jsem dospěl sám. Dále bych chtěl říci, že článek vznikl experimentálními měřeními na digitální váze. Neručím tedy za přesný výsledek. Vše berte pouze orientačně.

Jistě se vám již někdy stalo, že jste dělali degustaci nebo jen připravovali nálev a zapomněli zvážit suché čajové listy. To mně se to stává v jednom kuse. Jasně... existují informace, kolik procent vody ztratí list při usušení. Vlhký vylouhovaný list však není stejné váhy jako list čerstvý. Na poměr usušených a čerstvých listů se tedy nemůžeme spoléhat. Připravil jsem tedy test. Je především pro mě samotného, neboť stále zapomínám vážit suché čajové lístky, a tak se stává, že občas váhu listů odhaduji. Nicméně, mé odhady bývají občas i přesná čísla. Uloupnu nebo odsypu množství čaje a odhadnu váhu, poté (když si vzpomenu) zvážím. Většinou se trefím nebo se seknu jen ± 1 gram. Výhoda tohoto článku tedy bude v tom, že můžete zvážit vylouhovaný list bez přebytečné vody a jen přenásobit koeficientem k, kde k ∈ (0;1). Popřípadě vydělit reciprokou (převrácenou: 1 / k) hodnotou, kterou taktéž uvedu.

Testovány budou různé druhy čajů a různé typy listů. Puerhy velkolisté, drobnolisté, peletky, oolongy čínské a taiwanské, červené čaje, zelené čaje, hei cha, další různé druhy čajů, další různé velikosti listů, bylinky a nečaje. Dle mého prozatimního odhadu by se většina koeficientů měla sobě blížit. Problém vidím jen v množství obsažených klacíků u hei cha, například u tibetského čaje Kang Zhuan (větší lístky s klacíky), u Fu Zhuan (kde je list drobný s množstvím klacíků a se zlatými květy - plíseň) nebo celkově u jemnosti struktury listu a jeho nasákavosti. Testy budou probíhat nejspíše v porcelánových gaiwanech, hrnkách nebo tasterech kvůli snadnému přístupu k listu a jeho snadného vyjmutí, dále pak pro nenasákavost materiálu. Já vím, že kouzlo čajování je právě v tom, že vše je odhadováno citem, chutí a láskou k čaji. Jako strojař si ale občas rád věci ověřuji čísly, proto ani čaje tomu neunikly.

Metodika testování bude spočívat ve vážení libovolného množství listu suchého a vlhkého. Provedu několik testování vzhledem k jednomu čaji, aby byl zajištěn přesnější výsledek. Vlhký list bude přecezen přes sítko, přičemž z něj jen v ruce bude lehce vymačkána přebytečná voda. Lehce znamená takovým způsobem, abyste nemuseli vynaložit velikou sílu. Dokud z čaje ještě kape voda, tak ždímu čaj. Tím bychom měli dosáhnout jednotných testovacích podmínek.

Budu se pokoušet vkládat data do své databáze průběžné i po zveřejnění článku. Příliš vzdálené hodnoty koeficientů daných čajů budou považovány za statistické chyby a budou vyřazeny. S každým dalším čajem (i tím, co už v databázi je) budu doplňovat a zpřesňovat výsledky koeficientů. Cílem je vytvořit čajové tabulky z empiricky naměřených hodnot, dle kterých by bylo možno předvídat chování čaje nebo naopak zpětně skládat střípky v případě nejasností. Ano, asi to je běh na delší trať, ale já si myslím, že se to dá zvládnout. Spolupráci s jinými čajomilci se nebráním.

Použitá váha: Digitální s přesností 0,01 g

Závěr

V databázi čajů mám již 33 hodnot. Testuji různé čaje, byliny i nečaje. Soubor hodnot statisticky zpracovávám, průměruji aritmeticky, geometricky a harmonicky. Sbírám další hodnoty, abych je mohl přidat do statistického souboru hodnot. Zatím se mi povedlo určit koeficient k, který v prozatimním aritmetickém průměru všech hodnot činí 0,336. To znamená, že suchý list nabyde po zalití a vylouhování přibližně 3x svojí váhy (reciproká hodnota 3 ≈ 1 / 0,336) . Variační rozpětí všech hodnot je 0,144. Maximální hodnota je zatím 0,422 a to u čaje Formosa Six Years Aged Oolong. Kuličky jsou velice pevné a nenasákavé. Minimální hodnoty koeficientů zatím mají sheng puerhy, a to 0,28. Přičítám to velkému dužnatému a nasákavému listu. Časem, až bude statistický soubor hodnot adekvátně velký, se pokusím eliminovat velké odchylky, aby tolik neovlivňovaly výsledek. Také zprůměruji hodnoty vždy určitého čaje a poté celého souboru. Je to běh na dlouhou trať, ale bude to zábava.


Aktualizace článku: 9.4.2014

K dispozici mám již 133 svých hodnot. Aritmetický průměr všech hodnot koeficientu činí 0,358 (0,36). Vhodné by bylo uvést také střední hodnotu ≈ 0,35. Jsou to takové univerzální hodnoty celého statistického souboru. Časem, až budu mít od každého čaje hodnot více než 2 - 5, udělám to pro každý čaj zvlášť. Nyní jen provizorně. Níže tedy vypíši hodnoty koeficientů. Opakuji, že celý experiment probíhá v domácím prostředí, proto výsledky berte pouze orientačně. Třeba, když provádíte degustaci a zapomenete čajové lístky zvážit. Zatím nemám napité další čínské zelené čaje a další puerhy. Uvádím průměry ze souboru hodnot, kde jich bylo dostatečné množství na zprůměrování, přičemž eliminuji vzdálené krajní hodnoty. Příliš vzdálené hodnoty od průměru jednotlivých čajů beru jako chyby. Hodí se také, pokud víte, jak níže vypsané čaje vypadají. Můžete zkusit aplikovat hodnoty na podobný čaj a bude zajímavé pozorovat, jestli bude přibližně sedět, nebo se hodnotě alespoň blížit.

 • Tibetský čaj Kang Zhuan / Jin Jian: 0,43
 • Anhua Shi Liu Liang Cha: 0,40
 • Celkově Hei Cha (Tuhé, nedužnaté a špatně nasákavé listy, popř. klacíky): 0,40 - 0,43
 • Shu puerhy s drobným a měkkým listem: 0,48
 • Sheng puerhy se středním a měkkým listem: 0,32
 • Oolongy s malými kuličkami a s tuhými listy: 0,37 - 0,38 (Obvykle oolongy typu TGY Jade)
 • Oolongy s velkými kuličkami a s měkkými listy: 0,31 (Obvykle oolongy typu Ali Shan)
 • Červené a zelené s drobným nebo tenkým a dužnatým listem: 0,31 - 0,35 (DJ, vietnamské zelené)
 • Che Hoa Sen (Lotus Tea): 0,35
 • DJ FF JUNGPANA T.E. FTGFOP1: 0,34
 • Che Xanh Thai Nguyen: 0,32
 • Shou Mei: 0,32
 • Bitter Melon Tea, Momordika (hořká okurka) - tuhá, ale pěnová a nasákavá struktura: 0,24
 • Yerba Maté Con Palo - Tuhé a nenasákavý list: 0,4
 • Zhu Cha (Gunpowder): 0,37 - 0,39
 • Zhen Mei (Chun Mei): 0,39

empiricky, zjištění původní váhy čaje, váha suchého listu, aritmerický průměr, geometrický průměr, harmonický průměr, variační rozpětí, digitální váha, přesnost 0,01 gramů, puerh, oolong